Etudes et Analyses

Nederlandsعربي - English - Türk

 

adefi

belgique 

Bruxelles, le 4 février 2013 - ADEFI (Association pour le Développement de la Finance Islamique), qui promeut la finance éthique et solidaire en Belgique, en partenariat avec IFAAS, (Islamic Finance Advisory & Assurance Services), cabinet international spécialisé et leader européen du conseil en finance islamique, ont annoncé aujourd’hui la publication d’un rapport exclusif intitulé « La finance islamique en  Belgique – quel  marché pour les banques de détail et les compagnies d’assurance ? ».

Une attractivité très marquée pour des produits bancaires à  « sensibilité islamique »

Commentant la sortie prochaine de ce rapport complet, Fouad TAHERE, président d'ADEFI indique : « De nombreux pays européens ont déjà réalisé les aménagements nécessaires en vue de l’intégration de cette finance éthique dans leur corpus légal et fiscal. Cette étude sans précédent en Belgique apporte un éclairage très détaillé de notre marché. En effet, plus de 70% de la clientèle cible déclarent particulièrement être intéressées par des solutions bancaires à sensibilité islamique si celles-ci étaient proposées par nos banques ».

Cette étude de marché,  la première du genre en Belgique, commanditée par IFAAS et l’ADEFI a été menée par un grand institut de sondage belge. Le questionnaire a été soumis à un échantillon de 500 personnes de confession musulmane et résidents en Belgique. La cible était constituée d’hommes et de femmes, âgés de plus de 18 ans, toutes catégories socio-professionnelles confondues. En termes de couverture géographique, l’étude a été conduite dans les régions de Bruxelles-capitale, de Flandre et de la Wallonie. Une cinquantaine de questions ont été posées afin de cerner entre autre : le niveau d’équipement actuel de la clientèle cible, son attrait pour les produits islamiques, sa prédisposition à passer des produits conventionnels aux produits islamiques, ses conditions et délais de souscription, les produits financiers islamiques les plus attendus, sa capacité d’épargne et de placement, ses besoins de financement, sa sensibilité au prix et à un éventuel surcoût, sa sensibilité vis-à-vis du modèle et de la conformité à l’éthique islamique.

Pour une vision claire et objective du marché

Boubkeur AJDIR, directeur au sein du groupe IFAAS, déclare par ailleurs : « D’une part, Bruxelles, en tant que capitale de l’Europe, peut faire valoir un certain nombre d’arguments pour attirer les grandes institutions financières islamiques. D’autre part, les banquiers et assureurs locaux peuvent faire face à une demande qui ne trouve pas satisfaction. Notre démarche, qui se veut pragmatique, s’inscrit dans la même logique que celle que nous avons menée dans de nombreux pays où la finance islamique est peu ou prou existante. Notre volonté est de permettre aux acteurs du monde bancaire et de l’assurance d’avoir une vision concrète, profonde et objective du marché afin de mieux l'appréhender avant de lancer une offre. »

ADEFI, créée en 2009, est une association belge qui travaille à la promotion de la finance éthique et solidaire et plus particulièrement de la finance islamique et ce, auprès des consommateurs, des régulateurs et des pouvoirs publics.

IFAAS, forte de son expérience internationale, a publié plusieurs rapports d’analyse notamment en 2008 sur le marché français et plus récemment au Maroc ou encore au Sultanat d’Oman. IFAAS a toujours été à l’avant-garde du développement de l’industrie financière islamique en accompagnant les acteurs financiers privés mais aussi avec les institutions, régulateurs et autorités publiques à travers le monde.


 

adefi

belgique 

Brussel, 4 februari 2013 - ADEFI (Vereniging voor de Ontwikkeling van het Islamitisch Financieren), een vereniging die het ethisch en solidair financieren promoot in België, in samenwerking met IFAAS (Islamic Finance Advisory & Assurance Services), een internationaal gespecialiseerd kabinet en tevens Europees leider in advies omtrent het Islamitisch Financieren, melden de publicatie in de komende dagen van een exclusief rapport met als titel “ Het Islamitisch Financieren in België – welke markt voor de retailbanken en de verzekeringsmaatschappijen ? ”.

Een bijzondere aantrekkingskracht voor islamitisch georiënteerde bankproducten

Fouad TAHERE, voorzitter van ADEFI, geeft meer uitleg over het rapport dat binnenkort wordt gepubliceerd en deelt het volgende mee: “Veel Europese landen houden zich hiermee bezig en hebben de nodige maatregelen genomen om dit ethisch financieren te integreren in hun legale en fiscale corpus. Dit uniek onderzoek in België geeft een gedetailleerd beeld van de Belgische markt en toont de sterke interesse aan. 70% van de doelgroep zou zeer geïnteresseerd zijn in islamitisch georiënteerde bankproducten indien deze aangeboden zouden worden door onze banken".

Dit marktonderzoek, een primeur in België, werd gesponsord door ADEFIIFAAS en werd uitgevoerd door een bekend Belgisch onderzoeksinstituut. De vragenlijst werd telefonisch voorgelegd aan een steekproef van 500 personen met islamitische geloofsovertuiging die in België wonen.  De doelgroep bestond uit meerderjarige mannen en vrouwen met uiteenlopende sociaaleconomische profielen.
Wat betreft het geografische toepassingsgebied werd het onderzoek uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen en Wallonië. Een vijftigtal vragen werden gesteld om onder andere het volgende te onderscheiden: het huidig niveau van voorziening in financieringsproducten van de consument, hun aanleg voor islamitische producten en hun aanleg om over te schakelen van conventionele naar islamitische producten, hun voorwaarden en inschrijvingstermijnen, de meest verwachte islamitische producten, de financieringsbehoeften, hun gevoeligheid voor de prijs en eventuele meerkosten, hun vatbaarheid ten opzichte van het model en de overeenkomst met de islamitische ethiek.

Voor een helder en objectief zicht van de markt

Boubkeur AJDIR, voorzitter binnen de groep IFAAS, verklaart bovendien: “Enerzijds kan Brussel, als hoofdstad van Europa, gebruik maken van een aantal argumenten om “islamitische” bankiers en verzekeraars aan te trekken. Anderzijds kampen de lokale spelers met een vraag die momenteel nergens anders voldoening vindt. Onze pragmatische aanpak volgt dezelfde logica die we gevoerd hebben in verschillende landen waar het Islamitisch Financieren weinig of niet bestond. Onze wil is simpelweg om de mensen uit de banken- en verzekeringswereld toe te laten om een concreet, diep en objectief beeld te krijgen van de markt om dit beter te begrijpen vooraleer hierop in te gaan".

ADEFI, opgericht in 2009 is een Belgische organisatie die dagelijks werkt aan de promotie van het ethisch en solidair financieren en meer bepaald het Islamitisch Financieren bij de consumenten, regulateurs en ook de overheid.

IFAAS, die van een sterke internationale ervaring geniet, heeft verschillende gelijkaardige rapporten gepubliceerd met name in 2008 over de Franse markt en onlangs in het sultanaat van Oman. IFAAS is altijd aan de spits geweest van de ontwikkeling van de islamitische financieringsindustrie en werkt samen met particulieren uit de financiële wereld maar ook met publieke instellingen wereldwijd.


 

adefi

belgique

 

 "أكثر من 70% من مسلمي بلجيكا يظهرون اهتماما قويا في منتجات التمويل الإسلامي" نتائج تم الكشف عنها عبر أول دراسة ميدانية في السوق البلجيكية.

تم هذا الاسبوع نشر النتائج الرئيسية لأول دراسة مستقلة عن السوق البلجيكي  تحت عنوان "التمويل الإسلامي في بلجيكا، قياس حجم سوق التجزئة" والتي أشارت إلى وجود اهتمام قوي جدا بمنتجات التمويل الإسلامي من قبل الجالية المحلية المسلمة. حيث أكدت الدراسة أن أكثر من 70٪ من المشاركين في مقابلات الاستطلاع عبروا عن رغبتهم بشراء المنتجات المالية الإسلامية في حال تم عرضها من قبل المصارف المحلية.

تم إعداد تقرير "التمويل الإسلامي في بلجيكا، قياس حجم سوق التجزئة" من قبل جمعية تنمية التمويل الإسلامي "أديفي" (وهي مؤسسة تنشط في تطوير وترويج التمويل الأخلاقي والمسؤول اجتماعيا) بالتعاون مع "أيفاس" (شركة متخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية و التدقيق الشرعي في مجالات التمويل الإسلامي).

يركز التقرير على أهمية الفرص المتاحة للمؤسسات المالية الراغبة في عرض منتجات مالية إسلامية في سوق التجزئة البلجيكي. بالإضافة إلى ذلك، توفر الدراسة تحليلا كاملا لطلب الزبائن لكل من خدمات التجزئة المصرفية الإسلامية وخدمات التأمين الإسلامي "التكافل" و تقيس رد فعل المستهلك المحتمل وإمكانية شرائه لهذه المنتجات.

تحلل الدراسة أيضا نمط الاستهلاك الحالي للزبائن المسلمين من المنتجات والخدمات المالية ومواقفهم تجاه خدمات التمويل التقليدية القائمة على الربا. كما قاست الدراسة ميولهم واستعدادهم للتغيير من المنتجات المالية التقليدية، مثل القروض وحسابات الادخار، إلى المنتجات الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، تم قياس مرونة السعر تجاه هذه المنتجات وسرعة الاستجابة من قبل الزبائن المحتملين عندما يتم طرح المنتجات المالية الإسلامية في السوق البلجيكي. و تغطي الدراسة أيضا موضوعات التوافق مع الشريعة، وقنوات التوزيع والمزودين المفضلين للزبائن.

وتعليقا على هذه النتائج، قال فؤاد طاهر رئيس "أديفي": "هذا البحث هو أول تقرير متخصص يوفر دراسة لميول المستهلك المسلم البلجيكي تجاه المنتجات المالية الإسلامية. أكثر من %70 من الذين اشتركوا في الدراسة صرحوا انهم من المرجح أن يطلبوا هذه المنتجات، والتمويل الإسلامي في السوق البلجيكية سيوفر إمكانات هائلة للمنظمات المالية الراغبة في تطوير عروضها".

أبو بكر أجدير، مدير في "أيفاس" أضاف أيضا: "التمويل الإسلامي هو سوق نامية في أوروبا بما في ذلك فرنسا وبلجيكا، وبما أن  بروكسل هي قلب الاتحاد الأوروبي، فإنها سوف توفر فرص كبيرة لشركات الخدمات المالية. إن التحدي الذي سيواجه صناع القرار هو ضمان أن تستند قراراتهم الحاسمة في وقت مبكر على معلومات دقيقة مستمدة من واقع السوق لضمان النجاح على المدى الطويل. هذا التقرير يوفر معلومات قيمة جدا  للكثير من المؤسسات الحريصة على دخول السوق البلجيكي والاستفادة من الفرص المتاحة".

كلفت شركتا "أديفي" و "أيفاس" شركة أبحاث محليّة ذات سمعة مرموقة للقيام بشكل مستقل بالمسح الكمي. حيث تم إجراء المقابلات عبر الهاتف مع عينة مؤلفة من أكثر 500 شخص، وتعكس هذه العينة الصورة الحقيقية للسوق الاستهلاكية لمسلمي بلجيكا. وتألفت العينة المستهدفة من رجال ونساء ملسمين راشدين، يمثلون مجموعات متنوعة من الفئات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيش في فلاندرز والونيا وبروكسيل.

"معلومات إضافية"

"أديفي " تأسست في عام 2009، هي مؤسسة مقرها بلجيكا، تسعى لترويج وتطوير التمويل الأخلاقي والمسؤول اجتماعيا، ولا سيما التمويل الإسلامي، في أوساط المستهلكين والمشرعين والسلطات العامة البلجيكية.


"أيفاس "شركة استشارية اختصاصية مستقلة، لها مكاتب في المملكة المتحدة وفرنسا والبحرين، توفر الخدمات الاستشارية المهنية لمجموعة واسعة من المؤسسات المالية في مجال التوافق مع الشريعة الإسلامية. وقد نشرت عدة تقارير مماثلة عن السوق الاستهلاكية للتمويل الإسلامي في دول مختلفة بما في ذلك فرنسا في عام 2008 وعُمان في عام 2011، والمغرب في عام 2012. و قد اعتُبرت تقارير "أيفاس" من أهم الدراسات الميدانية المستقلة  في أوساط الصناعة المالية الإسلامية عالميا، و استُخدمت فيما بعد كمعيار لقياس الفرص المتاحة في هذه الأسواق الناشئة.


 "أيفاس " كانت ومازالت في طليعة الشركات التي طورت و روجت صناعة التمويل الإسلامي عالميا. كان لأعضائها المؤسسين دور  فعال في ترسيخ عدد كبير من العلامات التجارية الرائدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإطلاق العديد من المنتجات المبتكرة في قطاعات مختلفة من صناعة التمويل الإسلامي. على مدى السنوات القليلة الماضية، كان لشركة "آيفاس" الريادة في تقديم الكثير من الاستشارات المهنية لدعم مشاريع التمويل الإسلامي في أوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط وأفريقيا ، وما وراءهم.


 

adefi

belgique 

‘Over 70% of Belgian Muslims express strong interest in Islamic finance’ findings revealed from Belgium’s first independent market study

Brussels, February 4, 2013 – Key findings published this week from Belgium’s first independent market study entitled “Islamic finance in Belgium – sizing the retail market" points to a very strong interest from local Muslim consumers in Islamic finance products and services.  Over 70% of survey respondents interviewed for the study have indicated their likelihood to take up such services if local banks were to begin offering them.

 “Islamic finance in Belgium – sizing the retail market" was independently commissioned by ADEFI (Association for the Development of Islamic Finance), an industry body dedicated to the promotion and development of ethical and socially responsible finance, in conjunction with IFAAS (Islamic Finance Advisory & Assurance Services), the international Islamic Finance consultancy.  

The report sets out the market opportunities for financial institutions interested in developing an offering for the Belgian consumer market.  It provides a full analysis of the consumer demand for Islamic retail banking, finance and Islamic insurance “Takaful” and measures the likely consumer response and take-up to such products.  

Islamic finance in Belgium – sizing the retail market" analyses Muslim consumers’ current consumption of financial products and services and their attitudes towards conventional, interest-based retail finance.  It then gauges their predisposition to change from conventional products to Islamic products, such as loans and savings accounts, their price elasticity towards these products and their likely speed of response to the launch of such products. The subjects of Shariah compliance, distribution channels and preferred providers are also covered in this extensive report.

Commenting on the findings, Fouad TAHERE, president of ADEFI says: Islamic finance in Belgium – sizing the retail market” is the first specialised independent report providing an insight in to the Belgian Muslim consumer’s appetite for Islamic Finance products and services.  With over 70% of respondents likely to take-up such products, Islamic finance offers vast potential for financial organisations wishing to develop their offering.”

Boubkeur AJDIR, director, IFAAS added, “Islamic finance is a developing market in Europe including France and Belgium, particularly with Brussels as the heart of the EU, offers potential to the financial services companies.  The challenge for decision makers is to ensure that their early critical decisions are based on accurate market information to ensure long term success. This report will prove invaluable for many institutions keen to unlock this potential.”

ADEFI and IFAAS commissioned a highly reputed local research firm to independently undertake the quantitative survey. Interviews were conducted per phone on a weighted sample size of over 500 individuals, reflecting a true picture of the Belgian Muslim consumer market.  The target sample was composed of adult men and women, from a variety of socio-economic categories living in Brussels, Flanders and Wallonia.  

Ends

ADEFI, founded in 2009, is a Belgian based association. It is dedicated to the promotion and development of ethical and socially responsible finance, particularly Islamic finance, amongst consumers, regulators and Belgian public authorities.  

IFAAS is an independent specialist consultancy with offices in UK, France and Bahrain, providing professional advisory services to a wide range of financial institutions in the critical and complex area of Shariah Compliance. It has published several similar market reports analysing the consumer market for Islamic Finance including France in 2008, Oman in 2011 and Morocco in 2012. IFAAS reports have been considered by the industry to be ground breaking benchmarks for the respective markets.

IFAAS has been at the forefront of the development and growth of the Islamic finance industry.  Its founding members were instrumental in establishing a number of pioneering Shariah-compliant brands and launching innovative products across different sectors of the Islamic financial industry. Over the last few years IFAAS has developed into the first point of call for professional advisory on Islamic Finance projects in Europe, Africa, the Americas, Middle East, and beyond.


 

adefi

belgique 

Brüksel - 4 Şubat 2013 - Belçika’da etik finansı teşvik etmek isteyen, İslami Finansı Geliştirme Derneği, ADEFI, İslami finans konusunda Avrupa’da uzman ve lider olan, İslami Finansta Danışmanlık ve Sigorta Hizmetleri, IFAAS, ile işbirliği yaparak, önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanması beklenilen, " Belçika’da İslami Finans, Bankalar ve Sigorta Şirketleri İçin Ne Kadar Pazar Potansiyeli Var? " başlıklı özel bir rapor hazırladı.

“İslami Hassasiyetleri” Dikkate Alan Banka Hizmetleri İçin Çok Büyük Bir Talep Var

Yakında çıkacak rapor hakkında konuşan ADEFI başkanı Tahere Fouad, şöyle dedi: “Bir çok Avrupa ülkesi, İslami finansla ilgilenmiş, hukuki ve mali sistemlerine entegre edebilmek için gerekli düzenlemeleri yapmışlardır. Belçika’da bir ilk olan ve pazar potansiyeli hakkında ayrıntılı bilgiler veren bu araştırma, piyasada var olan çok büyük talebe de dikkat çekmektedir. Bu çalışmada hedef kitlenin yüzde yetmişi, İslami hassasiyetleri dikkate alan çözümler bankalarımız tarafından kendilerine sunulduğu takdirde, bu hizmetleri özellikle tercih edeceklerini belirtmişlerdir.”

Belçika’da kendi alanında bir ilk olan bu pazar araştırması, ADEFI ve IFAAS tarafından büyük bir Belçikalı anket şirketine yaptırıldı. Anket, 500 kişilik bir örnekleme Brüksel-Başkent, Flaman ve Valon bölgelerinde uygulanmıştır. Hedef kitle, Belçika’da yaşayan müslüman, 18 yaş üstü erkek ve kadınlardan oluşmaktadır ve bütün meslek gruplarından seçilmişlerdir. Ankette telefonla sorulan elliye yakın soru ile mevcut hedef kitlenin donanımı, İslami banka hizmetlerine ilişkin meyli, geleneksel banka hizmetlerini terkedip İslami olanlara geçebilme kabiliyeti, iştirak süreleri ve koşulları, en çok ihtiyaç duydukları İslami finans hizmetlerini, tasarruf ve yatırım kapasitesi, finansman ihtiyacı, fiyatlara ve olası ek ücretlere duyarlılığı, İslami modele ve İslami ahlaka uygunluğa olan hassasiyeti tanımlanmak istenmiştir.

Pazar Hakkında Net ve Objektif Bir Bilgi İçin

IFAAS grubu içinde idareci olan Boubkeur Ajdir şunları ekledi: “Bu piyasa İngiltere'de belli bir olgunluğa ulaşmış olsa da, İslami finans diğer Avrupa ülkelerinde yavaş ama emin adımlarla -özellikle Fransa ve daha uzun bir zamandan beri Lüksemburg’da- büyümektedir. Avrupa'nın başkenti olmasından dolayı Brüksel "İslami" bankacı ve sigortacıları cezbetmek için bir dizi argüman ileri sürebilecektir. Şu anda, yerel aktörler şimdiye kadar hiçbir yerde tatmin edilmemiş taleplerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bizim yaklaşımımız pragmatik olup, İslami finansın az ya da çok mevcut olduğu diğer bazı ülkelerde yaptığımız çalışmalarla aynı doğrultudadır. Amacımız sadece banka ve sigorta aktörlerinin bu sektöre atılmadan önce pazarı ve piyasayı iyi anlamaları için onlara somut, derin ve sağlam bilgiler sağlamaktır.”

ADEFI: 2009 yılında kurulan ADEFI, etik finansmanı, özellikle de İslami finansı geliştirmek ve teşvik etmek için tüketiciler, karar mercileri ve devlet kurumları nezdinde çalışan Belçikalı bir kuruluştur.


IFAAS: Güçlü bir uluslararası deneyimi olan IFAAS, 2008 yılında özellikle Fransa pazarına yönelik, son olarak da Umman Krallığına yönelik benzer birkaç rapor yayınladı. IFAAS, sadece özel finans aktörleriyle değil aynı zamanda dünya çapında tanınmış finans ve kamu kurumları ile çalışarak, İslami finans sektörünün gelişiminde hep ön planda olmuştur.